Valt ämne

Wikipedia

Gamla Köpstad är en ort i Träslövs socken Varbergs kommun. Den tros ha varit en föregångare till Varberg. SCB hade för bebyggelsen i södra delen av orten avgränsat en småort som fram till 2005 namnsatts till Gamla Köpstad men 2010 namnsatts till Gamla Köpstad södra och Galtabäck. Norra delen hade då och resten 2015, växt samman med tätorten Träslövsläge

Omgivningarna består av ett naturreservat Gamla Köpstad Södra. Det sträcker sig längs kusten både norr och söderut.

...

Läs mer i Wikipedia