Valt ämne

Wikipedia

Fries och Friis även skrivet Fris är varianter av ett efternamn av tyskt ursprung som finns i de nordiska länderna. I Danmark är namnet Friis vanligt, och i de andra nordiska länderna är detta den vanligaste stavningen. Bland de biograferade överväger dock stavningen Fries. Offentlig statistik tillgänglig i mars 2020 ger följande antal personer i de nordiska länderna med stavningsvarianterna

Totalt blir detta för Sverige 721 personer, för Danmark 6329, Norge cirka 529 och för Finland 133 personer.

...

Läs mer i Wikipedia