Valt ämne

Wikipedia

Riksförbundet Flottans Män är en svensk kamratförening som organiserar nuvarande och f.d. anställda och värnpliktiga i Kungliga Flottan oavsett förbandstillhörighet. Riksförbundet har 26 lokalföreningar med sammanlagt drygt 4 000 medlemmar. Flottans män är anslutet till Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund (SMKR).

...

Läs mer i Wikipedia