Valt ämne

Wikipedia

Fattighus hänvisar hit. Se även Fattighuskabarén.

Fattigvård kallades förr i tiden samhällets omsorg om fattiga personer, som inte kunde försörja sig själva. Tidigare bodde ofta de allra fattigaste i en så kallad fattigstuga, även kallat fattighus, där gamla och handikappade fattighjon togs om hand, och även fick ta hand om varandra.

...

Läs mer i Wikipedia