Valt ämne

Wikipedia

Falkenberg eller Falkenbergshus var en borg i den nuvarande staden Falkenberg, omnämnd för första gången 1298. Från borgen styrdes Falkenbergs slottslän. Under 1300-talet var den plats för undertecknande av flera nordiska avtal. Hertig Erik brände ner borgen 1356. Den blev därefter åter uppbyggd.

Efter att Engelbrekt Engelbrektssons mannar under ledning av Herman Berman belägrat borgen 1434 kom de försvarande styrkorna att överge den då de efter att ha stått emot ett första anfall kom till slutsatsen att de inte skulle klara ett andra. Därefter kom den att ge namn till staden Falkenberg som tidigare kallats Ätraby. De omland som kontrollerades av borgen kallades Falkenbergs len.

Borgen låg vid Ätran, omkring 60 meter från den senare uppförda Tullbrons östliga fäste. I samband med att en järnväg drogs över borgområdet skedde utgrävningar 1885. Borgen bestod av ett högt torn. Dess inneryta är 5,5 gånger 5,5 meter. Vid foten har tornet yttermåtten

...

Läs mer i Wikipedia