Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Kristen mission är utsändande av lärare till kristendomens utbredande och befästande.

Att sprida det kristna budskapet har sin grund i Jesu uttryckliga befallning (Matteusevangeliet 28:19), den så kallade ”missionsbefallningen:

Då gick Jesus fram till dem och talade till dem: ”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut”
...

Läs mer i Wikipedia