Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Kyrkohistoria är en akademisk disciplin vid svenska och utländska lärosäten som studerar kristendomens och den kristna kyrkans historiska utveckling.

Studiet av den tidiga kyrkans utveckling kallas patristik. Studiet av församlingslivets historia kallas vid Uppsala universitet för pastoralhistoria.

...

Läs mer i Wikipedia