Valt ämne

Wikipedia

Ett kyrkoår eller liturgiskt år avser kristen liturgis kronologiska följd inom ett samfund varje år. Kyrkoårets grund är firandet av Kristi uppståndelse varje söndag och det växte ur detta firande successivt fram under några hundra år efter Jesu liv och i dag finns både likheter och skillnader mellan olika samfund.

...

Läs mer i Wikipedia