Valt ämne

Wikipedia

Censur (av latinets censere, granska) är en av offentlig myndighet utövad förhandsgranskning av litteratur, film, teater, brev etcetera. Tidningar och andra massmedier kan censurera sig själva, så kallad självcensur, men ofta syftar ordet censur på statlig censur, som i regel är lagstadgad. Även privata institutioner och företag kan utföra censur.

I den Romerska republiken fanns två ämbetsmän som kallades censorer, som hade rätt att när som helst ingripa mot enskilda personer, som ansågs i sina ord och handlingar bryta mot god sed och anständighet. En befogenhet som givit ordet censur negativa associationer.

...

Läs mer i Wikipedia