Valt ämne

Wikipedia

Ernst Gustaf Detlof Alfred Bexell, född 22 november 1831 i Harplinge socken, död 3 maj 1900 i Varberg, var en svensk politiker, riksdagsman och godsägare. Han var son till prosten och hovpredikanten, teologie doktor Justus Gabriel Bexell och Eleonora Kristina von Segebadden.

Fastän han tillhörde en gammal präst- och lärdomssläkt inriktade han sig tidigt på att bli jordbrukare. Redan vid 18 års ålder arrenderade han jordbruket på sin fars prästgård. Senare inköpte han successivt olika hemman i Harplinge socken, som han odlade upp. Härav bildades den 5-600 tunnlands stora egendomen Fjelldalen. Denna såldes och han förvärvade Göingegården i Lindberg, Vårbergs kommun|Lindberg och Torstorp i Grimetons socken, som med sina drygt 3000 tunnland gjorde honom till ägare av ett av Hallands största jordbruk. Som jord- och skogsbrukare blev han känd långt utanför Hallands gränser.

Vid 32 års ålder valdes han in i Hallands läns landsting och 1884 som riksdagsman i första

...

Läs mer i Wikipedia