Valt ämne

Wikipedia

Berte Qvarnaktiebolag är ett kvarnföretag med anor från 1569 i Slöinge, Halland. Företaget ingår tillsammans med Sia Glass AB och Berte Gård AB i Bertegruppen AB. Berte Qvarn AB producerar, säljer och distribuerar mjöl till bagerier och livsmedelsproducenter främst i Västsverige, samt via grossister till hushåll i hela landet.

...

Läs mer i Wikipedia