Valt ämne

Wikipedia

Carl Bennedich, född 5 juni 1880 i Falkenberg, död 3 mars 1939 i Linköping, var en svensk militär och krigshistoriker.

Bennedich var son till byggmästaren Nils Peter Bengtsson och Lydia Johanna Lindstedt. Han blev underlöjtnant 1901, kapten vid generalstaben 1915, major där 1922, överstelöjtnant 1926. Han var även lärare i krigshistoria vid Krigshögskolan från 1916 till 1920. Mellan 1922 och 1928 var han chef för generalstabens krigshistoriska avdelning. Han var även redaktör och huvudsaklig författare till Karl XII på slagfältet, generalstabens storverk som utkom i fyra band 1918–1919. Han var även författare till Ur det gamla gardets historia (1926), ett verk om Svea livgardes historia.

Carl Bennedich var även intresserad av försvarsfrågan och verkade som politiserande officer vid sidan av Sven Hedin under borggårdskrisen år 1914. Tillsammans med Hedin skrev han för Gustaf V:s räkning borggårdstalet.

Bennedich hade två söner, vilka också gick

...

Läs mer i Wikipedia