Valt ämne

Wikipedia

Baptismen är en protestantisk kristen riktning som har den lokala församlingen som en gemenskap av troende som centrum. Man döper endast dem som tagit ställning i trosfrågan och gör ett medvetet val enligt Bibeln och kristen tro, vilket benämns troendedop eller omvändelsedop. Genom dopet ges medlemskap i församlingen. Baptister har en kongregationalistisk organisation och rörelsen består av fria församlingar i samarbete och ömsesidigt beroende.

...

Läs mer i Wikipedia