Valt ämne

Wikipedia

Stråkinstrument är de stränginstrument som kan spelas med stråke. Medlemmarna i gruppen domineras sedan flera sekler tillbaka av fiol, altfiol, cello och kontrabas. I familjen ingår även medeltida fioler såsom rebec och fiddla men också många utomeuropeiska instrument som exempelvis den kinesiska erhu.

Hos stråkinstrumenten alstras tonen i första hand genom att en stråke dras över strängen och ljudet förstärks sedan i resonanslådan. De kan också spelas pizzicato, genom att knäppa strängarna med fingrarna.

Läs mer i Wikipedia