Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Odontologi är läran om tänderna och deras sjukdomar.

Vid universitet brukar odontologin antingen ligga som egen fakultet eller som en institution under den medicinska fakulteten. I länder där vård av munhåla av tradition legat som en specialistutbildning för läkare (då tandläkare som profession ej existerat) kallas detta område oftast för stomatologi.

...

Läs mer i Wikipedia