Valt ämne

Wikipedia

Villshärad är en tätort i Halmstads kommun. Den nordöstra delen räknades av SCB före 2015 som en separat småort, Villshärad (nordöstra delen), därefter växte denna del samman med tätorten.

Villshärad ligger cirka 10 km VNV om Halmstad, i södra änden av en nära 4 km lång sandstrand som i norr slutar i Haverdal. Bebyggelsen avgränsas i norr av Haverdals naturreservat och i väster av den mellan tätorten och havet placerade Vilshärads golfbana, en korthålsbana med nio hål. Österut finns jordbruksmark och i söder ligger Ringenäs skjutfält. I söder ligger Skälviks naturhamn. Nära orten finns Vilshärads naturreservat.

...

Läs mer i Wikipedia