Valt ämne

Wikipedia

Vendelsö i Vendelsöfjorden är den största ön i den mindre ögruppen Vendelsöarna, i Varbergs kommun (och alldeles söder om Kungsbacka kommun) i norra Halland.

En del av ön ingår i det större naturreservatet Vendelsöarna. På Vendelsö finns också ett vandrarhem och en väderkvarn byggd år 1876. Kvarnen saknar dock vingar och används inte längre, men är öppen för allmänheten.

På de flesta platser på Vendelsö går det djur. Vissa är lösa och andra går i hagar, exempelvis kor, får, hönor, tuppar och hästar.

Vendelsöfjorden är en vik av Kattegatt mellan tätorterna Väröbacka i söder (Väröhalvön) och Frillesås i norr. Här finns bland andra öarna Vendelsö, Ustö och Älmö.

Löftaån, som kommer från Förlanda/Gällinge i nordost har sitt utlopp här och utgör i sin nedre del gräns mellan Kungsbacka kommun och Varbergs kommun, Värö socken, båda i Hallands län.

Rakt i väster ligger skäret Nidingen med sina välkända, dubbla fyrtorn, nu kompletterade med ett

...

Läs mer i Wikipedia