Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Respirationssystemet eller andningssystemet är det organsystem hos organismer som för syre till lungorna och som i gengäld producerar koldioxid och en liten mängd syre, i det som kallas för ett gasutbyte eller andning.

...

Läs mer i Wikipedia