Valt ämne

Wikipedia

Varbergs hamn är en export- och importhamn i Varberg i Hallands län. Hamnen har en årlig godsomsättning av cirka två miljoner ton. Exporten omfattar bland annat sågat virke, pappersmassa, stålprodukter och bränslepellets. Importen består av salt, cement, massaved, jordbruksprodukter med mera.

Den nya djuphamnen kallas Farehamnen och har tillfart från Getterövägen. Den har 430 meter kaj med ett djupgående av 11 meter och kan ta emot fartyg av 240 meters längd. 1 000 meter övrig kajlängd har ett djupgående av 5,2–8 meter. Bogserbåt och lots dygnet runt erbjuds gästande fartyg.

Hamnens rororamp är 25 meter bred. Maskinparken innehåller 10 kranar samt 35 gaffeltruckar och övriga maskiner. Järnvägsspår ansluter till hamnområdet.

Färjeförbindelse med Grenå i Danmark upprättades den 8 maj 1960 och sköts nu av Stena Line med färjan Stena Nautica. Man har två avgångar per dygn och restiden är cirka fyra timmar.

För gästande fritidsbåtar finns plats och

...

Läs mer i Wikipedia