Valt ämne

Wikipedia

Våld är en användning av fysisk kraft som påtryckningsmedel eller som bestraffning. Det är en aggressionshandling som ofta resulterar i misshandel, kan ge medicinsk skada och innebär en form av övergrepp.

I de allra flesta länder är det olagligt för civilpersoner att uppsåtligen tillfoga en annan människa skada. Inom juridiken omfattar de olika våldsbrotten i allmänhet brott som misshandel, mord, dråp, våldtäkt, rån och våld mot tjänsteman. Med våld avses som regel också handlingen att avsiktligt tillfoga en annan människa psykisk, emotionell eller social skada.

Att utöva våld mot ett djur kallas djurplågeri och är i vissa länder förbjudet, men brukar inte betraktas som våldsbrott. Precis som med andra brott räknas våld inte som ett brott om det begåtts i vissa situationer, man talar om att det finns grund för ansvarsfrihet. Det handlar bland annat om den utsatte samtyckt till våldet, om våldet utövats i ett försök att skydda sig själv eller andra från brott, den

...

Läs mer i Wikipedia