Valt ämne

Wikipedia

Välgörenhet eller filantropi är privat allmännyttig verksamhet. Den bedrivs för att hjälpa behövande personer, av enskilda eller av juridiska personer som ideella föreningar, allmännyttiga stiftelser och religiösa samfund. Den som ger en gåva (donation eller bistånd) till välgörande ändamål kallas donator eller filantrop, och kan både vara en privatperson eller en organisation. Den som genomför arbetet kan kallas bistånds- eller hjälparbetare. Hjälporganisationer som arbetar med välgörenhet drivs ofta av frivilliga.

...

Läs mer i Wikipedia