Valt ämne

Wikipedia

Välås är en bebyggelse sydväst om Kungsbacka i Vallda socken i Kungsbacka kommun. Från 2015 avgränsar SCB här en småort.

...

Läs mer i Wikipedia