Valt ämne

Wikipedia

Unga Örnar, är en barn- och ungdomsorganisation som bildades av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund den 7 november 1931. Sedan 1933 är Unga Örnar en fristående organisation. Unga Örnar har ca 6000 medlemmar och finns över hela landet. Unga Örnar arbetar för barns rätt till en jämlik barndom och en fritid som inte ska kosta för mycket! Unga Örnar var en av organisationerna som drev frågan om att Barnkonventionen ska bli svensk lag.

Unga Örnars verksamhet utgår från barnkonventionen och våra medlemmar är delaktiga i beslutsprocessen. På kongressen 2019 var 89 % av ombuden i åldern 6-25 år.

Unga Örnar är arbetarrörelsens barn-och ungdomsorganisation. Unga Örnar är religiöst och partipolitiskt obundna.

...

Läs mer i Wikipedia