Valt ämne

Wikipedia

Unga Örnar, bildad av Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund den 7 november 1931, är en ungdomsorganisation inom arbetarrörelsen i Sverige, kopplad till Arbetarnas bildningsförbund. Unga Örnar hade 2006 cirka 18 500 medlemmar över hela Sverige. Unga Örnar bröt med SSU år 1933 på grund av Sveriges förbud för politiska uniformer åren 1933–2002.

Unga Örnars verksamhet grundar sig på demokrati, jämställdhet och solidaritet. Medlemmarna är delaktiga i beslutsprocessen. På kongressen 2004 i Ronneby var mer än 50 procent av delegaterna under 18 år.

Unga Örnar driver bland annat frågan att Barnkonventionen ska bli svensk lag.

Unga Örnar är medlem av den internationella organisationen International Falcon Movement – Socialist Educational International (IFM-SEI).

...

Läs mer i Wikipedia