Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Tättingar (Passeriformes) är den största ordningen inom klassen fåglar. Ungefär hälften av alla världens fågelarter är tättingar. Majoriteten av dem är sångfåglar och de har välutvecklade muskler i, och stor kontroll av, syrinx. Deras bon är ofta mycket välbyggda. Ungarna är vid födseln blinda, nästan nakna och i behov av skydd och vård, och de tigger mat från sina föräldrar med öppna gap.


...

Läs mer i Wikipedia