Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

En metamorf bergart även kallad metamorfit bildas när en tidigare bergart genomgår en viss typ av omvandling - metamorfos. Namnet kommer från de grekiska orden meta och morphe och betyder ändring av form. Om magmatiska, sedimentära eller äldre metamorfa bergarter utsätts för högt tryck, höga temperaturer eller en kombination av dessa så kan en metamorfos ske. Lösningar eller gaser kan också få en bergart att genomgå metamorfos, den kan förändra dess kemiska sammansättning genom att bortföra vissa ämnen och tillföra andra. Ursprungsbergarten kallar man protolit.

Metamorfa bergarter har genomgått en omvandling av antingen struktur, textur, mineralsammansättning eller en kombination av dessa under kristallina förhållanden, dvs utan att ursprungsmaterialet har smälts ner. En metamorfos kan ofta upptäckas både kemiskt och utseendemässigt.

Metamorfosen en bergart har genomgått kan indelas i en intensitet beroende på den temperatur metamorfosen skett

...

Läs mer i Wikipedia