Valt ämne

Wikipedia

Paleontologi är vetenskapen om förhistoriskt liv, samt organismers evolution och interaktioner med varandra och sin miljö (deras paleoekologi). Som en "historisk vetenskap" försöker den förklara orsaker istället för att göra experiment för att studera effekterna. Den som arbetar med paleontologi kallas för paleontolog. Paleontologi är en del av naturvetenskapen.

Paleontologiska observationer har blivit dokumenterade till 500-talet f.Kr.. Paleontologin blev etablerad genom Georges Cuviers arbete på 1700-talet inom komparativ anatomi för att sedan utvecklas snabbt under 1800-talet. Fossil i Kina på 1990-talet har gett ny information angående den tidigaste evolutionen av djur, tidiga fiskar, dinosaurier samt fåglars och däggdjurens evolution.

Paleontologi som vetenskap ligger på gränsen mellan geologi och biologi genom att man studerar biologin hos utdöda djur och växter och deras utveckling genom tiden. Den använder tekniker hämtade från en mängd vetenskaper, bland

...

Läs mer i Wikipedia