Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Klimatologi är läran om klimatet, dess orsaker och fenomen - "vädrets statistik". Klimatologin sorterar främst under ämnena geologi, geovetenskap och meteorologi. En klimatologs huvudsakliga arbete är att beskriva och förklara fysikaliska egenskaper i atmosfären, exempelvis temperatur, vind och nederbörd på vissa områdena.

I motsats till meteorologi, som fokuserar på korttids effekter som högst bygger vädersystem som är upp till fem veckor, så fokuserar klimatologi på frekvensen och trenderna i dessa system. Här studerar man periodiciteten av väderleken under år eller till och med årtusenden. Man studerar också hur den långsiktiga trenden hos vädrets dynamik i förhållande till atmosfäriska förhållanden. Klimatologi studerar väderförändringar över tid såväl lokalt,regionalt och som globalt. Detta både naturliga såväl som mänskligt inducerade klimatförändringar. Klimatologi studerar historiska förändringar för att kunna förutsäga framtida klimatförändringar.

Fenomen

...

Läs mer i Wikipedia