Valt ämne

Wikipedia

Slöjd är icke yrkesmässig tillverkning av föremål, handarbete och manufaktur. Slöjdföremål förknippas starkt med kulturella och individuella uttryck. Det går att särskilja olika former eller verksamheter knutna till slöjd, såsom hemslöjd och skolslöjd. Materialet utgör ofta en styrande del i ett slöjdarbete, därav materialspecifika benämningar som metallslöjd, textilslöjd, träslöjd, läderslöjd och plastslöjd.

Ordet slöjd kommer från fornsvenska slöghþ, motsvarande adjektivet slögher, ’slug, skicklig, händig, konstfärdig’.

...

Läs mer i Wikipedia