Valt ämne

Wikipedia

En träskulptur är en skulptur utförd i trä. Träskulptörer eller träsnidare kan vara konstnärer, konsthantverkare och hemslöjdare. I Sverige finns många kyrkliga träskulpturer bevarade från medeltiden, ofta rikt bemålade och förgyllda.

...

Läs mer i Wikipedia