Valt ämne

Wikipedia

För måttenheten, se tum. För det medicinska begreppet, se Toll-like receptors.

Toll, även von Toll, är ettefternamn som funits i flera länder och burits av orelaterade släkter.

...

Läs mer i Wikipedia