Valt ämne

Wikipedia

Tott, även Thott, medeltida frälseätt från Skåne av vilken en medlem, Tord Aagesen, finns omnämnd redan 1288.

En medlem av ätten, danska riksrådet Axel Pedersen till Härlöv i Skåne, var gift två gånger med förnäma damer, först med Cathrine (Krognos) från Skåne/Halland, och sedan med Ingeborg Ivarsdotter.

Han blev ryktbar i Nordens historia genom sina nio söner: Peder, Olof, Åke, Kettil i förra giftet, Erik, Ivar, Filip, Laurens och Anders i det senare.

"Axelsönerna" spelade en mycket betydande politisk roll i Sverige under senare hälften av 1400-talet och en blev riksföreståndare två gånger.

Ätten började på 1500-talet kallas Tott. De olika grenarna dog snart ut.

Längst fortlevde Åke Axelssons linje. Från hans son Erik härstammade adliga ätten Tott af Skedebo (nummer 88), som 1669 utgick på svärdssidan, och från hans son Klas, den ätt till vilken den välbekante fältherren Åke Henriksson Tott tillhörde och vars son Clas

...

Läs mer i Wikipedia