Valt ämne

Wikipedia

Törngrens Krukmakeri i Falkenberg startade sin verksamhet 1789 av kakel- och krukmakaren Hans Törngren och är därmed ett av Europas äldsta bevarade krukmakerier. Verkstaden drivs fortfarande av samma familj Törngren, nu sjunde generationen av krukmakarmästare.

Hans Törngren (1754-1822) som startade verksamheten efterträddes av sonen Sven Törngren (1796-1864), hans son Hans Severinn Törngren (1822-1900), hans son Clar Leonard Törngren (1852-1924), hans son Hans Törngren (1885-1941), hans son Torild Törngren (1916-1987) och därefter av sonen Bengt Törngren 1982-2014.

Fram till början av 1900-talet tillverkades förutom hushållsgods och prydadsföremål även kakelugnar. Föremålen har ofta dekorerats med sgraffitodekor. Bland andra krukmakare som varit verksamma vid verkstaden märks förutom familjen Törngren Edvin Larsson (verksam 1885-1949), Sven Östling (1960-talet), Leif Ueland (1950-talet), Erik Jakobsson (verksam 1945-1995) och Bonnie Rehnqvist (verksam 1963-1973)

...

Läs mer i Wikipedia