Valt ämne

Wikipedia

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk folkkyrka med säte i Uppsala som var statskyrka i Sverige åren 1536–2000. Svenska kyrkan är med 5,7 miljoner medlemmar det största trossamfundet i Sverige och tillhör Lutherska världsförbundet. I riksdagsbeslut om separation från svenska staten 2000, lagstadgas kyrkan som rikstäckande evangeliskt-luthersk folkkyrka. Genom successionsordningen ska Sveriges statschef tillhöra Svenska kyrkan, vilket stärker sambandet med staten. Kyrkans ärkebiskop är sedan juni 2014 Antje Jackelén.

Svenska kyrkan räknar sina historiska rötter till Sveriges kristnande, då den var en del av den odelade katolska kyrkan och efter den stora schismen 1054 en del av Västkyrkan. Under 1500-talet reformerade kung Gustav Vasa Uppsala kyrkoprovins till det som kom att kallas Svenska kyrkan. Kontroverser om den svenska kyrkans påvliga relationer rasade dock ännu under kung Johan III:s (1568–1592) och katolske kung Sigismunds (1592–1599) regeringsperioder

...

Läs mer i Wikipedia