Valt ämne

Wikipedia

Nils Alfred Ragnar Strömbom, född 30 oktober 1898 i Varberg, död 22 november 1983 i Genève, var en svensk folklivsforskare. Son till tandläkaren Nils Strömbom och Ebba Bexell. Gift 1935 med Gulli Warborn, dotter till industrimannen Birger Svensson, grundare av cykelfabriken Monark. Far till historikern Margareta Strömbom och släkting till konsthistorikern Sixten Strömbom. Hans mor blev änka redan 1901 och gifte 1904 om sig med Richard Sandberg, vars efternamn Strömbom då fick och använde fram till 1935. Sina tidigaste vetenskapliga arbeten publicerade han under namnet Nils Sandberg, innan han återtog sin fars släktnamn.

Han utbildade sig först till officer (officersexamen 1924, examen vid Krigshögskolan i Stockholm 1931) och blev kapten vid Hallands regemente. Senare tjänstgjorde han vid Försvarsstabens krigshistoriska avdelning, varifrån han avgick med pension 1948. Där ägnade han sig åt krigshistorisk forskning, bl.a. om Karl XII. Livet ut hade han sin

...

Läs mer i Wikipedia