Valt ämne

Wikipedia

För sången, se Stenbrott (sång).

Ett stenbrott är ett område där man tar ut sten i fast klyft, oftast för att vidarearbetas. Mestadels sker verksamheten i dagbrott.

Läs mer i Wikipedia