Valt ämne

Wikipedia

Stadshypotek AB är ett kreditmarknadsbolag med verksamhet inriktad på finansiering av bostäder samt kontors- och affärshus i Sverige. Stadshypotek ingår som ett helägt dotterbolag i Handelsbankskoncernen och all utlåning sker genom Handelsbankens kontorsnät. Huvudkontoret återfinns på Torsgatan 12 i Stockholm.

...

Läs mer i Wikipedia