Valt ämne

Wikipedia

Societetshuset eller i folkmun Societén är en byggnadsminnesförklarad byggnad från 1883 i Varberg, Hallands län. Huset är ritat av Adrian C. Peterson och är i morisk stil. Byggnaden är snarlik Trädgårdsföreningen i Göteborg, ritad av samme arkitekt. Societen genomgick en ombyggnad 1911. Då målades det om så att de fick sin nuvarande färgsättning, från att tidigare ha varit mörkare. Senare har byggnaden även haft andra färger, men efter en renovering 1997 har den åter de färger den fick 1911. Den byggnadsminnesförklarades 1980.

Orsaken till att huset byggdes var Varbergs ökande betydelse som kurort, vilket fick till följd att allt fler välbärgade personer besökte Varberg. De behövde en gemensam samlingslokal. Tidigare hade Brunnssalongen som inte låg alltför långt ifrån Societetshuset fyllt en liknande funktion.

Idag används byggnaden främst som restaurang-, dans- och konsertlokal. I byggnaden finns man även sedan 2012 huvudkontoret till Sveriges Ridgymnasium

...

Läs mer i Wikipedia