Valt ämne

Wikipedia

Smittkoppor (variola) var en extremt smittsam sjukdom med hög dödlighet som av Världshälsoorganisationen (WHO) 1980 förklarades utrotad.

Smittkoppor orsakades och spreds av ett virus från familjen poxviridae. Sjukdomen drabbade endast människor och fanns hos människan under mycket lång tid, minst 3 000 år. Man beräknar att minst 300 miljoner människor dött i smittkoppor, till det kommer ett stort antal som blivit blinda, döva, vanställda, eller har fått andra komplikationer. Viruset finns inte längre i vilt tillstånd utan endast i laboratorier.

Dödligheten var stor, 20–30%. I Asien, där sjukdomen fanns länge, användes redan före år 1000 variolisation, skyddsympning, där material från insjuknade överfördes till rispor i huden på friska. Det gav en mildare form av sjukdomen i vilken någon procent dog men de som överlevde blev immuna. Trots att variolisation kunde vara dödligt ansågs

...

Läs mer i Wikipedia