Valt ämne

Wikipedia

Sjönevadsborg är en borgruin som ligger på en liten ö i Sjönevadssjön i Vessige socken i Falkenbergs kommun i Halland. Borgen är 85 gånger 45 meter stor och täcker större delen av ön. De gräsbevuxna inre vallen är en sluten cirkel som är 150 meter lång, 20 meter bred och fem meter hög. Den yttre vallen följer i stort strandkonturen. År 1953 genomfördes en arkeologisk provundersökning och fynd gjordes av järnslagg, krukskärvor och ben. Fynden daterades till vikingatid eller tidig medeltid. Borgens läge tyder på att den utgjort en befäst gård eller tillflyktsborg.

...

Läs mer i Wikipedia