Valt ämne

Wikipedia

Självmord eller suicid är den medvetna handlingen att ta sitt eget liv. Självmord förklaras av psykologin genom att härleda handlingen till personens inre liv eller psykosociala miljö, medan ett exempel på klassisk sociologisk förklaring åberopar Durkeims koncept anomi, och hans klassiker Självmordet.

Orsakerna till att människor försöker begå självmord är många. Ofta finns en bakomliggande livskris, eller en känsla av hopplöshet, en brist på framtidstro, eller en låg värdering av det egna livet. Det finns många olika riskfaktorer för de som väljer att begå självmord, exempel är: mental och/eller fysisk sjukdom, drogberoende, förlust av familj, fattigdom, bieffekter av antidepressiva substanser, mobbning, skulder, socialt stigma, och dåliga arbetsvillkor. Motiven kan också vara kamp med politiska grubblerier och religiöst betingad skuld, finanskriser. Självmord föregås ofta av en självmordskris, och inte sällan ett intensivt intag av alkoholdrycker eller

...

Läs mer i Wikipedia