Underordnande ämnen

Wikipedia

Total krigföring är en form av krigföring som dels innebär en total mobilisering av alla delar av den krigförande staten och som också innebär att kriget förs på alla nivåer: militärt, ekonomiskt samt psykologiskt med hjälp av propaganda. Första världskriget blev det första moderna kriget där de krigförande parterna ägnade sig åt total krigföring. Bellum romanum (latin för "romerskt krig") är en annan term för denna företeelse.

...

Läs mer i Wikipedia