Valt ämne

Wikipedia

Sandsjöbacka är ett naturreservat beläget i Fässbergs, Kållereds och Lindome socknar i Mölndals kommun och Askims socken i Göteborgs kommun. Delarna i Fässbergs, Kållereds och Askims socknar ligger i Västergötland medan delen i Lindome socken ligger i Halland. Naturreservatet har varit skyddat sedan 1969. Det förvaltas av Västkuststiftelsen. Det gränsar i söder till motsvarande reservat i Hallands län; Sandsjöbacka naturreservat, Hallands län.

...

Läs mer i Wikipedia