Valt ämne

Wikipedia

Salmonella är ett variationsrikt släkte bakterier i familjen Enterobacteriaceae. De stavformiga bakterierna är uppkallade efter den amerikanske bakteriologen och veterinären D. E. Salmon (1850–1915). Historiskt har de olika bakteriearterna namn efter upptäckarna, exempelvis Schottmüller, eller platsen för upptäckten, t. ex. Breslau.

Salmonella delas in i två arter, Salmonella bongori och Salmonella enterica. S. bongori har främst setts hos reptiler men vid några tillfällen har den förekommit hos människor. Salmonella enterica delas ytterligare in i sex stycken underarter; fem av underarterna ses som S.bongori främst hos kallblodiga djur. Underarten enterica av S. enterica är den som förekommer i tarmen hos varmblodiga djur och den sprids till människor genom den fekal-orala smittvägen. Hittills har man identifierat fler än 2600 serotyper av Salmonella, varav 99% tillhör arten S. enterica

...

Läs mer i Wikipedia