Valt ämne

Wikipedia

Södra Skogsägarna grundades 1938 och är Sveriges största skogsägarförening med fler än 52 000 skogsägare som medlemmar. Södra är också en internationell skogsindustrikoncern med 3 100 medarbetare runt om i världen. Omsättningen 2018 var 24,2 miljarder kronor. Södra producerar trävaror, pappers- och textilmassa och grön energi och tar vara på alla delar av trädet. Södra är en världsledande producent av massa och har även en av Europas största sågverksrörelser.

Södra Skogsägarna eller bara Södra, har sitt huvudkontor i Växjö och verksamheten är uppdelad i tre affärsområden:

Förutom de verksamheter som är ordnade i egna affärsområden bedriver Södra även handel med energi i form av grön el och fjärrvärme som produceras av enheterna i affärsområdena.

...

Läs mer i Wikipedia