Valt ämne

Wikipedia

Roten är en sjö i Kinda kommun i Östergötland och ingår i Motala ströms huvudavrinningsområde.

...

Läs mer i Wikipedia