Valt ämne

Wikipedia

Ringhals kärnkraftverk är ett kärnkraftverk i Varbergs kommun i Halland. Det är beläget på Väröhalvön, cirka 20 km norr om kommunens centralort Varberg.

Verket har fyra reaktorer (Ringhals 1, Ringhals 2, Ringhals 3 och Ringhals 4). De har en sammanlagd effekt på drygt 3 900 MW och en möjlig årsproduktion på cirka 30 TWh, vilket är ungefär en femtedel av den elektricitet som konsumeras i Sverige. På Ringhals arbetar cirka 1 300 personer, vilket gör det till Varbergs kommuns tredje största arbetsgivare. Under revisionstid (när reaktorerna ställs av för underhåll) medverkar många entreprenörer och konsulter så att arbetsstyrkan ibland mer än fördubblas.

Verket ägs och drivs av Ringhals AB, som i sin tur ägs av Vattenfall AB (70,4 procent) och Unipers dotterbolag Sydkraft Nuclear Power AB (29,6 procent).

Ringhals kärnkraftverk är den fastighet i Sverige som har högst taxeringsvärde, 20 578 000 000 kr.

...

Läs mer i Wikipedia