Valt ämne

Wikipedia

Region Halland är landstinget i Hallands län och bildades i sin nuvarande form den 1 januari 2011 genom direktval i landstingsvalet hösten 2010. Regionen ansvarar för de uppgifter som normalt ligger på ett landsting, Landstinget i Hallands län. Region Halland ansvarar för hälso- och sjukvård, samt (med stöd av Lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län, även för regional utveckling och tillväxt.

Region Halland, omfattar hela Hallands län med 330 310 invånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård samt tandvård. Förutom hälso-, tand- och sjukvård, har regionen även ett ansvar för kollektivtrafik. 2003 bildades kommunalförbundet Region Halland, som ansvarar för bland annat regional utveckling.

Region Halland ingår i både Västra och Södra sjukvårdsregionen där den norra delen motsvarande Kungsbacka, Varbergs och Falkenbergs kommuner utgör en sjukvårdsregion tillsammans med Västra Götalandsregionen. Den södra delen av länet motsvarande Halmstad

...

Läs mer i Wikipedia