Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Parasport, även paraidrott, tidigare handikappidrott eller ibland funktionshinderidrott, är samlingsnamnet för sport och idrott för personer med funktionsnedsättning. De tävlande delas inte bara in efter kön utan även funktionsnedsättning och grad av funktionsnedsättning i olika klasser, ungefär som viktklasser i brottning. I sportskytte kan till exempel personer som sitter i rullstol tävla utanför parasporten.

De två världskrigen under 1900-talet och det höga antalet skadade personer där ökade intresset för parasport som rehabilitering. Parasport har för många med funktionsnedsättning blivit ett viktigt sätt att visa att man kan tävlingsidrotta på liknande villkor som personer utan funktionsnedsättning. De idrottare som räknas till Parasport är idrottare med tre olika kategorier av funktionsnedsättningar, vilka är: rörelsehinder, utvecklingsstörning eller synskada.

De flesta idrottare med funktionsnedsättning tävlar i samma grenar som andra

...

Läs mer i Wikipedia