Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Termen Flygsport är enligt Svenska Flygsportförbundet ett samlingsnamn på åtta olika sporter och aktiviteter som i sin tur har diverse discipliner. Följande sporter samt några exempel på discipliner som utövas:

Utöver dessa åtta räknar även det internationella flygsportförbundet, FAI, in ett antal övriga sporter som

...

Läs mer i Wikipedia