Valt ämne

Underordnande ämnen

Wikipedia

Segling är den gemensamma benämningen på olika sätt att genom vindens tryck framdriva en farkost eller färdas från en punkt till en annan. Segling till sjöss sker genom anbringande av ett segel i en mast på en segelbräda, en båt eller ett skepp och därmed med vindens kraft driva farkosten.

Man kan också segla på isbelagda sjöar och vattendrag med isjakter eller segla med skridskor med ett segel som uppbäras av en person. Även segling på skidor och andra varianter förekommer. Segelfarkosten drivs framåt genom aerodynamiska krafter som påverkar seglet: det bildas ett undertryck bakom seglet sett i vindens riktning. Seglet påverkar en farkosts flytt framåt, nästan oavsett vilket håll vinden kommer från, men för att vara effektivt bör det ställas i rätt vinkel och formas på rätt sätt genom olika trimanordningar. En tumregel är att seglet ska vara så löst skotat som möjligt, men det får inte fladdra.

Eftersom nästan alla fartyg drevs med segel fram till ångmaskinens

...

Läs mer i Wikipedia